ตารางเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในเดือนเมษายน 2560
ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัคร ครู บุคลากร จำนวน 4 อัตรา
ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รับสมัคร รปภ.(ยามรักษาการณ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2560  วันเสาร์ที่  21    มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาโรงเรียนอื่น ๆ
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SM และ IEP ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SM ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (SM) ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (SM , IEP) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษ 2560 ระดับเตรียมปฐมวัย ปฐมวัย ปีที่ 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษ 2560 ระดับเตรียมปฐมวัย ปฐมวัย ปีที่ 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6

ผลการแข่งขันทักษะอนุบาล 29 ต.ค. 2559
Download ไฟล์เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะอนุบาล
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง