• แนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

  • รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

  • การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

    ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

  • โล่รางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564

ผู้บริหาร

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์ ครบรอบ 135 ปี

พิธีนมัสการพระเจ้าครบรอบ 135 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เอกสารแนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ป้อนคะแนนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1