• แนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

  • โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

    //ผ่านมาตรฐาน // โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ผ่านมาตรฐาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

  • รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

  • การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

    ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย(C.V.K.)

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายรับนักเรียน 053-711320 , 053-712819

เอกสารแนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ป้อนคะแนนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1