• แนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

  • รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

  • การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

    ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

  • โล่รางวัล คุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2564

ผู้บริหาร

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

news  ⋅ Jan 23, 2023

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบ เข้าเรียน ...

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบ เข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่ ...

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย(C.V.K.)

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายรับนักเรียน 053-711320 , 053-712819

เอกสารแนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ป้อนคะแนนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เทอม 1