• แนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

  • Origo:English listening & speaking By Teacher Ana Margarida Rocha Pacheco IEP K 1.2

  • โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

    //ผ่านมาตรฐาน // โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ผ่านมาตรฐาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

  • รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ผู้บริหาร

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

news  ⋅ May 12, 2022

ประกาศรายชื่่อนักเรียนปีการศึกษา ...

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 -----> คลิกเพื่อดูรายชื่อ

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย(C.V.K.)

เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ฝ่ายรับนักเรียน 053-711320 , 053-712819

เอกสารแนวทางการป้องกันและมาตรการปฏิบัติของโรงเรียน

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ป้อนคะแนนระดับมัธยม ปีการศึกษา 2564 เทอม 2