ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

จำนวนผู้เข้าชม 65
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  ในบริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียน  มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง  และยังพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ  เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วน  อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทางโรงเรียน

วันที่ : 02 ธ.ค. 2564 (02:55)
รูปภาพประกอบ