อาคาร-สถานที่

จำนวนผู้เข้าชม 92
อาคารอำนวยการอาคารอนุสรณ์ 100 ปี แผนกอนุบาล


อาคาร 1971 (อาคาร 5)


อาคารศรีวิทยา


อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร 11)


อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 10)


หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี


อาคารกาญจนาภิเษก ร.๙ (อาคาร 6)


โรงอาหารแผนกมัธยม


สระว่ายน้ำ

วันที่ : -
รูปภาพประกอบ