จำนวนผู้เข้าชม 1889
ป้อนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ

ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนวิธีการป้อนผลการประเมินสมรรถนะสำคัญระดับชั้น ป.1 คลิก                             ระดับชั้น ม. 1 คลิก

ระดับชั้น ป.2 คลิก                             ระดับชั้น ม. 2 คลิก

ระดับชั้น ป.3 คลิก                             ระดับชั้น ม. 3 คลิก

ระดับชั้น ป.4 คลิก                             ระดับชั้น ม. 4 คลิก

ระดับชั้น ป.5 คลิก                             ระดับชั้น ม. 5 คลิก

ระดับชั้น ป.6  คลิก                            ระดับชั้น ม. 6 คลิก

วันที่ : 15 ธ.ค. 2564 (13:09)
รูปภาพประกอบ