ป้อนสมรรถนะ ระดับชั้นประถม ป.1 - ป.6

จำนวนผู้เข้าชม 335
ป้อนสมรรถนะ ระดับชั้นประถม

สมรรถนะ ป.1                             สมรรถนะ ป.2


สมรรถนะ ป.3                             สมรรถนะ ป.4

สมรรถนะ ป.5                             สมรรถนะ ป.6


ป้อนสมรรถนะ ระดับชั้นมัธยม

สมรรถนะ ม.1                             สมรรถนะ ม.2


สมรรถนะ ม.3                             สมรรถนะ ม.4

สมรรถนะ ม.5                             สมรรถนะ ม.6

วันที่ : 16 ก.พ. 2566 (14:16)
รูปภาพประกอบ